Giới thiệu về Phần mềm quản lý Spa- Easyspa

Phần mềm quản lý Spa- Easyspa của tập đoàn Emso, Ltd là một sản phẩm chiến lược trong chuỗi thương hiệu Easy của chúng tôi. Hình thành ý tưởng và triển khai khảo sát hàng trăm spa trên toàn quốc từ năm 2012. Sau hai năm nghiêm túc triển khai dự án, đến 2014 Version 1...
Gọi ngay